Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Włocławku

       W trakcie spotkań organizowanych ze społecznością lokalną, przedstawicielami bloków na osiedlu Leopoldowo mieszczącym się przy ul. Zakręt 8 zaobserwowano problem wykluczenia społeczności tego osiedla przez innych mieszkańców Włocławka. Problem ten można było zaobserwować przeglądając lokalne portale internetowe, a zwłaszcza komentarze mieszczące się pod artykułami dotyczącymi mieszkańców osiedla Leopoldowo.
       Zauważalny był brak odpowiednich argumentów, walka ze stereotypami. Podczas rozmowy z mieszkańcami osiedla wyłonił się pomysł stworzenia grupy młodzieży, która poprowadziłaby blog informacyjny przy stronie internetowej MOPR Włocławek, promujący wszelkie formy aktywności społecznej mieszkańców osiedla Leopoldowo. Ta idea stała się celem głównym projektu. Beneficjentami zaś została grupa 12 osób (5 chłopców i 7 dziewcząt) w wieku 16 -23 lata.
       Młodzież uczestniczy w zajęciach z zakresu  warsztatów socjoterapeutycznych, dzięki którym wzrosła motywacja do podejmowania wspólnych działań. Młodzież zwiększy swoje umiejętności interpersonalne i komunikacyjne. Zwiększy się umiejętność w zakresie organizowania czasu wolnego oraz nabycie umiejętności właściwego pełnienia ról społecznych.
       Projekt realizowany jest od listopada 2012 r. do kwietnia 2013 r.
 
Opracował: Jarosław Orzechowski