Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Włocławku

Osoba prowadząca: Jan Stocki

Okres realizacji: 21 stycznia 2013 r. – 30 listopada 2013 r.

Obszar wsparcia: Niepełnosprawność własna


Rozpoczęcie zajęć