Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Włocławku

Osoba prowadząca: Ewa Ziółkowska

Okres realizacji: 21 stycznia 2013 r. – 30 listopada 2013 r.

Obszar wsparcia: Niepełnosprawność własna


Rozpoczęcie zajęć

Kontynuacja zajęć

Uroczyste zakończenie projektu