Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Włocławku

       Od listopada 2012 roku uczestnicy PAL 2 „Możemy Wszystko” aktywnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez specjalistów z zakresu socjoterapii, warsztatów terapii zajęciowej, zajęć z dietetykiem, doradcą zawodowym oraz przystosowania do życia w rodzinie. Zajęcia odbywają się w filii Klubu Integracji Społecznej przy ul. Zakręt 8. Uczestnicy projektu nabywają nowych umiejętności poruszania się po rynku pracy, radzenia sobie z sytuacjami stresującymi, agresją. Zajęcia wpływają również  na wzrost poczucia odpowiedzialności za wspólną przestrzeń i poprawę relacji sąsiedzkich.
 
Opracował: Jarosław Orzechowski