Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Włocławku

Osoba prowadząca: Krystyna Szymańska

Obszar wsparcia: Bezrobocie i brak aktywności zawodowej

 Okres realizacji: 4 lutego 2013 r. – 24 maja 2013 r.

Rozpoczęcie zajęć

Wycieczka

Zakończenie