Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Włocławku

Osoba prowadząca: Jolanta Rosiak

Okres realizacji: 01 marca 2013 r. – 30 sierpnia  2013 r.

Obszar wsparcia: Bezrobocie i brak aktywności zawodowej