Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Włocławku

Osoba prowadząca: Halina Władecka

Okres realizacji: 11 marca 2013 r. – 30 września 2013 r.

Obszar wsparcia:  Bezrobocie i brak aktywności zawodowej