Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Włocławku

Osoba prowadząca: Izabela Szatkowska - Horowska

Okres realizacji: 1 marca  2013 r. – 30 sierpnia 2013 r.

Obszar wsparcia: Bezrobocie i brak aktywności zawodowej