Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Włocławku

       Osiedlowa Sekcja Pomocy Społecznej „Śródmieście” informuje, iż w ramach projektu „Aktywna Integracja – Projekt Systemowy MOPR Włocławek” od 01.03.2013 r. do sierpnia 2013 r. podjęła działalność Grupa Wsparcia Nr 15 i Nr 17. Celem działania grup jest uzyskanie psychologicznego wsparcia i wzmocnienie osób, aby samodzielnie radziły sobie z problemami życiowymi.
      
       Realizowane formy wsparcia :
  • zajęcia ze specjalistami (doradcą zawodowym, socjoterapeutą, wizażystą, pedagogiem, specjalistą ds. uzależnień, psychologiem, dietetykiem)
  • organizowane również będą alternatywne formy spędzania czasu wolnego między innymi kino, wycieczka, piknik.
       W dniu 01.03.2013 r. Grupy Wsparcia Nr 15 i Nr 17 rozpoczęły swoją działalność uroczystym obiadem, który odbył się w Restauracji „EL – Paso”.
Wspólnie omówiliśmy propozycje spędzanie wolnego czasu tj. wycieczki, pikniku.
Obiad minął w przyjaznej atmosferze, uczestniczki poznały się.
 
 
Opracowały: Joanna Traczyk i Jolanta Rosiak