Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Włocławku

Osoba prowadząca: Małgorzata Pietrzak

Okres realizacji: 03 kwietnia 2013 r. – 30 października 2013 r.


Obszar wsparcia: Bezrobocie i brak aktywności zawodowej


Rozpoczęcie zajęć

Piknik integracyjny

Wycieczka do Palmiarni