Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Włocławku

Osoba prowadząca: Aleksandra Górzyńska

Okres realizacji: 03 kwietnia 2013 r. – 30 października  2013 r.

Obszar wsparcia: Bezrobocie i brak aktywności zawodowej


Rozpoczęcie zajęć