Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Włocławku

       Pracownik socjalny Osiedlowej Sekcji Pomocy Społecznej „Śródmieście” w ramach projektu „Aktywna Integracja – Projekt Systemowy MOPR Włocławek” od 03.04.2013 r. rozpoczął prowadzenie grupy wsparcia nr 13 pod nazwą „Wiem, że potrafię”. Projekt skierowany jest do bezrobotnych kobiet w wieku aktywności zawodowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających z pomocy społecznej. Kobiety po raz pierwszy spotkały się na uroczystym obiedzie, na którym panowała przyjazna atmosfera i wspólna integracja.
       Celem działania grup wsparcia jest wzmocnienie w dążeniu do pokonywania trudności, pomoc w odzyskaniu wiary w siebie. Dla uczestników grupy organizowane będą zajęcia z psychologiem, doradcą zawodowym, wizażystką, socjoterapeutką, dietetykiem, ratownikiem przedmedycznym, oraz działania o charakterze środowiskowym.

Opracowała: Aleksandra Górzyńska