Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Włocławku

Osoba prowadząca: Barbara Alchimowicz

Okres realizacji: 3 kwietnia  2013 r. – 30 września  2013 r.

Obszar wsparcia: Bezrobocie i brak aktywności zawodowej