Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Włocławku

Osoba prowadząca: Elżbieta Rutkowska

Okres realizacji: 2 kwietnia 2013 r. – 30 listopada 2013 r.

Obszar wsparcia: Niepełnosprawność własna (zaburzenia psychiczne)