Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Włocławku

Osoba prowadząca: Anna Gerc - Gruszczyńska

Okres realizacji: 6 maja 2013 r. – 30 października 2013 r.

Obszar wsparcia: Trudności opiekuńczo - wychowawcze


MOGĘ WIĘCEJ

Kontynuacja zajęć