Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Włocławku

       W Świetlicy ZACHĘTA od maja br. w ramach Projektu Systemowego  „Aktywna  Integracja – Projekt Systemowy MOPR Włocławek” będzie realizowany Projekt zatytułowany MOGĘ WIĘCEJ!
       Celem projektu jest wspomaganie rozwoju, wczesna identyfikacja zachowań ryzykownych i wskazanie możliwości efektywnego spędzania czasu wolnego.
 
       Projekt skierowany jest do 12 osobowej grupy młodzieży powyżej 15 roku życia z rodzin zamieszkujących na terenie miasta Włocławka, korzystających z  jakiejkolwiek formy pomocy społecznej. Czas trwania sześć miesięcy od maja do października 2013 r.
 
Planowane działania: 
  1. Ustrukturalizowane zajęcia grupowe, odpowiednio dobrane ćwiczenia, gry i zabawy pomagające sprawniej funkcjonować społecznie, radzić sobie z problemami, wspomagające zmiany zachowań;
  2. Warsztaty socjoterapeutyczne, zwiększające kompetencje życiowe, umiejętności komunikacji rówieśniczej i przeciwdziałanie przemocy;
  3. Zajęcia z zakresu profilaktyki zdrowia, higieny intymnej, sposobów naturalnych i farmakologicznych zapobiegania ciąży i inne;
  4. Wspólne zajęcia integracyjno – manualne, promujące rozwój uzdolnień i zainteresowań;
  5. Zajęcia kulinarne, przygotowywanie prostych posiłków;
  6. Podstawowa wiedza z zakresu pierwszej pomocy i ratownictwa medycznego;
  7. Organizacja aktywnych form spędzania czasu wolnego – wycieczki do Multikina, na koncerty, Kręgle, Park linowy;
  8. Piknik w plenerze oraz wycieczka do Centrum nauki Kopernik w Warszawie;
  9. Zajęcia sportowe z wykwalifikowanymi instruktorami capueiry – sztuki walki połączonej z tańcem rodem z Brazylii;
  10. Dodatkowe wsparcie dzieci przez wolontariuszy.
       Nasz projekt to coś więcej niż tylko sztywne trzymanie się wytycznych wynikających z kolejnych podpunktów planu, to przede wszystkim działania środowiskowe mające na uwadze integrację grupy oraz zajęcia edukacyjne, sportowe, kulturalne, zmierzające do ukazania atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego młodzieży w czasach wzmożonej konsumpcji i świecie zdominowanym przez gry komputerowe. Niosąc wsparcie pomoc oraz poszerzając horyzonty młodym ludziom, damy im nadzieje na lepsze jutro, stworzymy perspektywy rozwoju na bliższą i dalszą przyszłość.
 
 
Opracowała: Anna Gerc- Gruszczyńska