Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Włocławku

       Osiedlowa Sekcja Pomocy Społecznej nr 4 „Południe” w ramach Projektu „Aktywna Integracja – Projekt Systemowy MOPR Włocławek” w dniu 02.05.2013 r. rozpoczęła zajęcia GW NR 24 „Aktywność szansą na pracę” i GW NR 26 „Praca w moich rękach”.
       Wyżej wymienione projekty będą realizowane przez okres 6 miesięcy, skierowane są do osób długotrwale bezrobotnych, nie mających stałego zatrudnienia, będących w wieku aktywności zawodowej i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Głównym celem jest rozbudzanie potrzeb społecznych jej uczestników poprzez poszukiwanie nowych rozwiązań umożliwiających aktywność zawodową, kulturalną, społeczną, edukacyjną.
       Problem bezrobocia ma bezpośredni wpływ na prawidłowe funkcjonowanie rodziny. Długotrwałe bezrobocie to nie tylko drastyczne obniżenie poziomu życia, ale również jest przyczyną coraz częściej występujących konfliktów rodzinnych. Bezrobocie często prowadzi do zubożenia rodziny, wykluczenia społecznego, wszelkiego rodzaju patologii. Zagospodarowanie czasu wolnego przyczyni się do zniwelowania izolacji i osamotnienia jak również do nabycia nowych doświadczeń, umiejętności poprzez między innymi warsztaty terapii zajęciowej.
       W projekcie udział biorą specjaliści z zakresu wielu dziedzin m.in.: socjoterapeuta, doradca zawodowy, psycholog, dietetyk. Przewidziano również ciekawe propozycje spędzania czasu wolnego w tym wycieczkę, kino, muzeum. W miesiącu lutym 2013 r. odbyły się zajęcia z socjoterapeutą, a w miesiącu marcu 2013 r. z dietetykiem. Grupy uczestniczyły również w seansie filmowym pt. „Last Minute”.
 
Opracowała: Joanna Wachowicz