Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Włocławku

W 2012 roku zaplanowano działalność  17 Grup w ramach Klubu Samopomocowego dla:
  • rodzin wielodzietnych 3+ (tj. posiadających co najmniej 3 dzieci), których celem jest wzmocnienie kondycji psychicznej rodziny wielodzietnej. Dla osób tych przewidujemy zajęcia, w zakresie nabycia umiejętności  kreowania pozytywnego wizerunku dziecka oraz wspierania jego rozwoju przez rodziców, poprawa relacji  miedzy członkami rodziny wielodzietnej.

                      Liczba grup: 1
                      Liczba osób: 12
                      Czas trwania: 4 miesiące

  • samotnych rodziców, których celem jest poprawa relacji między członkami rodziny niepełnej. Dla osób tych przewidujemy zajęcia w zakresie nabycia umiejętności kreowania pozytywnego wizerunku  dziecka oraz wspierania jego rozwoju przez samotnego rodzica, odkrycie pozytywnych aspektów własnego JA, nauka budowania poczucia własnej wartości i wykorzystanie potencjału w budowaniu prawidłowych relacji z dziećmi, nabycie umiejętności godzenia życia rodzinnego z zawodowym.

                      Liczba grup: 2
                      Liczba osób: 24
                      Czas trwania: 4 miesiące

  • osób młodych, których celem jest przeciwdziałanie bierności i brakowi poczucia kompetencji, pracy. Dla osób tych przewidujemy zajęcia w zakresie  nabycia  umiejętności rozeznawania się w wymaganiach rynku pracy  i pracodawców, nabycie umiejętności kreowania własnej kariery edukacyjnej i zawodowej, poprawa umiejętności racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi.

                      Liczba grup: 1
                      Liczba osób: 12
                      Czas trwania: 4 miesiące

  • osób bezrobotnych 45+ (tj. powyżej 45 roku życia), których celem jest przeciwdziałanie bierności, brakowi poczucia kompetencji, wzmocnienie kondycji psychicznej, zwiększenie wiedzy o wymaganiach rynku pracy i pracodawców, zwiększenie zdolności i aktywności osób w wieku 45+ do samodzielnego poszukiwania pracy.

                      Liczba grup: 2
                      Liczba osób: 24
                      Czas trwania: 4 miesiące

  • dla osób bezrobotnych, których celem jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej, zwiększenie umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego, zwiększenie umiejętności samodzielnego poszukiwania pracy.

                      Liczba grup: 11
                      Liczba osób: 132
                      Czas trwania: 3 miesiące

Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do uczestnictwa oraz o kontakt z pracownikami socjalnymi zatrudnionymi  w Osiedlowych Sekcjach Pomocy Społecznej:
  • "Śródmieście”,              ul. Kilińskiego 1,
  • "Zazamcze”,                 ul. Wieniecka 42,
  • "Wschód”,                   ul. Żytnia 58,
  • "Południe”,                  ul. Wiejska 24.