Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Włocławku

Osoba prowadząca: Justyna Chlewicka

Okres realizacji: 3 czerwca  2013 r. – 30 listopada  2013 r.

Obszar wsparcia: Bezrobocie i brak aktywności zawodowej

Rozpoczęcie zajęć