Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Włocławku

Osoba prowadząca:  Dorota Czmara

Okres realizacji: 5 czerwca 2013 r. – 30 listopada 2013 r.

Obszar wsparcia: Samotne rodzicielstwo