Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Włocławku

Osoba prowadząca: Krystyna Szymańska

Okres realizacji: 5 czerwca 2013 r. – 30 września 2013 r.

Obszar wsparcia: Bezrobocie i brak aktywności zawodowej


Wyjście do kręgielni

Wycieczka do Malborka i Szymbarku