Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Włocławku

       Osiedlowa Sekcja Pomocy Społecznej „WSCHÓD”, w ramach Projektu „Aktywna Integracja” – Projekt Systemowy MOPR Włocławek od dnia 03 czerwca 2013 roku rozpoczęła działalność grupy wsparcia nr IX „Daj sobie szansę – bądź kobietą aktywną III …”. Adresatami powyższego przedsięwzięcia jest 12 bezrobotnych kobiet w wieku 40+. Osoby te są beneficjentkami MOPR.
       Głównym celem projektu jest zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego poprzez aktywizację zawodową, społeczną, zdrowotną i fizyczną.
       Dla uczestników grupy organizowane będą zajęcia ze specjalistami: socjoterapeutką, psychologiem, doradcą zawodowym, wizażystą, ratownikiem przedmedycznym oraz specjalistą do spraw zdrowia. Przewidziane są również działania o charakterze środowiskowym (kino, kręgle, wycieczka, fitness).
 
Przewidywane efekty działania:
 • pobudzenie aktywności, zachęcenie do podjęcia działań,
 • wzrost poczucia własnej wartości,
 • zwiększenie umiejętności interpersonalnych,
 • zapobieganie poczuciu izolacji społecznej kobiet w wieku aktywności zawodowej,
 • aktywizacja zawodowa,
 • zwiększenie umiejętności poruszania się po rynku pracy,
 • nabycie umiejętności autoprezentacji,
 • nabycie umiejętności w pisaniu podań o pracę, CV,
 • nabycie podstawowych wiadomości na temat pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • promowanie zdrowego stylu życia,
 • pobudzenie aktywności fizycznej,
 • profilaktyka zdrowotna.
 
 Opracowała: Julita Chlewicka