Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Włocławku

       W dniu 11.06.2013 r. w ramach działań środowiskowych o charakterze kulturalnym uczestniczki grupy wsparcia nr IX „Daj sobie szansę – bądź kobietą aktywną III …” wraz z opiekunem wzięły udział w seansie filmowym w Multikinie pt. „Oszukane”.
       Celem powyższego przedsięwzięcia było pokazanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego, co wspomaga integrację społeczną i  rozwój kulturalny osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Atmosfera jaka panowała wśród odbiorców projektu potwierdziła słuszność organizowania tego typu spotkań. Cel został osiągnięty a w grupie nawiązały się pozytywne relacje.
 
 
Opracowała: Julita Chlewicka