Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Włocławku

       Pracownik socjalny OSPS NR 1 informuje, iż od dnia 3.04.2013 r. rozpoczęła działalność Grupa Wsparcia na terenie Rejonu Zawiśle. Uczestnicy w/w grupy to beneficjenci Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku – bezrobotni. Grupa ma zajęcia z udziałem specjalistów z zakresu: socjoterapii, prawa psychologii, pedagogiki, wizażu, zdrowego żywienia, doradztwa zawodowego.
       Ponadto uczestnicy biorą udział w spotkaniach grupowych środowiskowych o charakterze: kulturalnym (wyjście do kina, teatru), integracyjnym (piknik, wycieczki do Lichenia, Torunia), edukacyjnym. Podczas zajęć panuje miła, przyjacielska atmosfera sprzyjająca integracji wśród uczestników Grupy Wsparcia. Zajęcia edukacyjne odbywają się na Plebanii Kościelnej we Włocławku ul. Krokusowa 2.
 
Opracowała: Barbara Alchimowicz