Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Włocławku

       Pracownik socjalny Osiedlowej Sekcji Pomocy Społecznej „Śródmieście” informuje, że od 3 kwietnia rozpoczęła działalność grupa wsparcia nr 11 w ramach projektu systemowego MOPR Włocławek „Aktywna Integracja”. Projekt trwać będzie przez okres 6 miesięcy. Skierowany jest do kobiet niepracujących w wieku aktywności zawodowej.
       Celem projektu jest uzyskanie psychicznego wsparcia i wzmocnienie osób, aby samodzielnie radziły sobie z problemami życiowymi. Uczestniczki mają możliwość skorzystania z różnego rodzaju wsparcia specjalistycznego (psychologa, socjoterapeuty, dietetyka, prawnika). Ponadto dla grupy będą organizowane w ramach działań środowiskowych piknik, kino, wycieczka.
       Pierwsze spotkanie rozpoczęło się uroczystym obiadem, na którym panowała miła, przyjazna atmosfera.

Opracowała: Małgorzata Pietrzak