Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Włocławku

       Realizacja Projektu Aktywna Integracja – Projekt Systemowy MOPR Włocławek przebiega zgodnie z ustalonym harmonogramem. Grupy wsparcia nr 43 – 52 aktywnie uczestniczą w zajęciach warsztatowych z zakresu: obsługi komputera, poradnictwa psychologicznego i prawnego, kształtowania umiejętności zawodowych, treningu kulinarnego, ratownictwa przedmedycznego, terapii zajęciowej, wizażu, tańca towarzyskiego, ćwiczeń rehabilitacyjnych w basenie itp. Podczas warsztatów uczestnicy zdobywają wiedzę oraz nabywają umiejętności, które wykorzystują w życiu codziennym.  
       Uczestnikom, nie są już obce pliki, foldery, edytory tekstu, podstawowe programy komputerowe takie jak WordPad, Word, Power Point.
       Podczas zajęć z grupowego poradnictwa psychologicznego uczestnicy zdobywają wiedzę w zakresie odbudowywania wiary we własne możliwości, zwiększenia poziomu motywacji oraz nabywają pewności siebie likwidując bariery w kontaktach międzyludzkich oraz uczą się asertywności.
       Doradca zawodowy zapoznał uczestników projektu z dokumentami aplikacyjnymi, sposobami aktywnego poszukiwania pracy, możliwościami samozatrudnienia.
       Podczas zajęć prowadzonych przez dietetyka, przygotowywane są, zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, różnorodne dania, których walory smakowe oceniane są na zakończenie każdego spotkania podczas wspólnej konsumpcji.
       Dużym zainteresowaniem cieszą się warsztaty terapii zajęciowej, na których uczestnicy przepięknie zdobią przedmioty codziennego użytku. W trakcie zajęć wszystkie prace wykonywane są samodzielnie pod nadzorem prowadzącej zajęcia terapeutki.
       Podczas zajęć warsztatowych autoprezentacji z elementami wizażu, uczestnicy poznają swoje możliwości w zakresie kształtowania własnego wizerunku, uczą się korygować „niedoskonałości swojej urody” co sprawia, że nabierają większej pewności siebie w kontaktach z innymi osobami.
       Realizowane w trakcie projektu warsztaty taneczne, są okazją do zweryfikowania swoich umiejętności w zakresie tańca towarzyskiego. Uczestnicy podczas tych zajęć, uczą się podstawowych kroków tanecznych oraz poznają zasady towarzyskiego savoir – vivre.
       W ramach Projektu prowadzone są także zajęcia rehabilitacyjne w basenie, które mają na celu poprawę koordynacji ruchowej, zwiększenie wydolności krążeniowo – oddechowej, wzmocnienie układu mięśniowego i odpornościowego itp.
       W ramach działań o charakterze środowiskowym wszystkie grupy objęte wsparciem uczestniczyły w dwóch spotkaniach integracyjnych. Pierwsze rozpoczęło działania w projekcie i odbyło się w restauracji „Gościniec”. Drugim spotkaniem był piknik w gospodarstwie agroturystycznym „GRABINA”, na którym uczestnicy grillowali i biesiadowali przy muzyce na łonie przyrody. Celem obu spotkań była integracja wszystkich uczestników projektu oraz wzajemne, lepsze poznanie się.
       W marcu grupy wsparcia 43 – 52 uczestniczyły w koncercie Andrzeja Piasecznego, który odbył się w Hali Mistrzów.
       Dużym wydarzeniem podczas realizacji projektu był wyjazd uczestników do Bydgoszczy do OPERY NOVA na operetkę „Hrabina Marica”. Piękna oprawa muzyczna, scenografia i kostiumy zrobiły duże wrażenie na wszystkich widzach.  
       W ramach działań o charakterze środowiskowym zorganizowano także dla uczestników projektu całodniową wycieczkę do Poznania. Program wycieczki obejmował zwiedzanie Ostrowa Tumskiego z Katedrą i jej podziemiami, zwiedzanie Starego Miasta oraz Palmiarni. Po mieście oprowadzało nas czterech przewodników, którzy w bardzo interesujący sposób zapoznali nas z historią miasta. Dla wielu osób było to pierwsze spotkanie z pięknym, bogatym w zabytki Poznaniem.

Opracowała: Ewa Ziółkowska i Małgorzata Markiewicz