Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Włocławku

       W dniu 25. 06. 2013 r. dla uczestniczek grupy wsparcia nr 11 w ramach projektu systemowego „ Aktywna Integracja – Projekt Systemowy MOPR Włocławek” zorganizowano piknik w Gospodarstwie Agroturystycznym „Grabina” w Wistce Szlacheckiej.
       Spotkanie odbyło się w ramach działań o charakterze środowiskowym. Celem spotkania była wzajemna integracja oraz wskazanie na możliwości spędzenia czasu wolnego. Podczas pikniku uczestniczki biesiadowały przy akompaniamencie muzyki spożywając posiłek.  Spotkanie przebiegło w miłej i serdecznej atmosferze pozostawiając niezapomniane wrażenia.
 
Opracowała: Małgorzata Pietrzak