Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Włocławku

       W dniu 25.06.2013r. uczestniczki grupy wsparcia nr 13 wzięły udział w pikniku integracyjnym zorganizowanym w gospodarstwie agroturystycznym „ Grabina” w Wistce Szlacheckiej. Celem spotkania była wzajemna integracja oraz pokazanie alternatywnych form spędzenia wolnego czasu.
       W trakcie trwania pikniku grupa miała możliwość spacerowania wśród leśnej zieleni, przy urokliwym stawie i przydomowym ogródku.
       Podczas pikniku uczestniczkom zapewniono dobrą muzykę, gorący posiłek i zimne napoje.  Spotkanie przebiegło w miłej, przyjaznej atmosferze, wszystkim towarzyszył humor, a uczestniczki zintegrowały się.
 
Opracowała: Aleksandra Górzyńska