Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Włocławku

       Dnia 10 kwietnia 2013 r. w Urzędzie Miasta Włocławka podczas uroczystej gali laureatka III włocławskiej edycji konkursu „Ośmiu Wspaniałych” została Magdalena Ciesielska. Magda od 2 lat jest wolontariuszką świetlicy „Zapiecek”, gdzie trafiła za pośrednictwem klubu Wolontariusza MOPR. Magda Ciesielska regularnie odwiedzała „Zapiecek” pomagając wychowankom w odrabianiu lekcji, oraz organizując im we współpracy z wychowawcami czas wolny. Zaangażowała się też w pomoc uczniowską działającą w Liceum Ziemi Kujawskiej. Są to darmowe korepetycje, które licealiści udzielają koleżankom i kolegom z innych szkół. Pomocą objęte były dzieci i młodzież z rodzin wspieranych przez MOPR. Te działania obok innych ciekawych inicjatyw podejmowanych przez Magdę Ciesielską znalazły uznanie w oczach jury.
 
       Od kwietnia do czerwca 2013 r. koordynator wolontariatu przeprowadził 4 zajęcia promujące wolontariat w grupach wsparcia. Podczas zajęć uczestnicy próbowali wspólnie zdefiniować pojęcie wolontariatu, zastanawiali się nad cechami jakimi powinien wykazywać się dobry wolontariusz. Zostali zapoznani z dobrymi praktykami wolontarystycznymi na terenie Włocławka oraz z możliwościami włączenia się w pracę na rzecz potrzebujących. Spotkania miały charakter interaktywny, kończyły się dyskusją i przedstawieniem oferty współpracy z Klubem Wolontariusza MOPR.
  
       W okresie kwiecień czerwiec 2013 r. do Klubu Wolontariusza zapisało się 7 osób. Łącznie z osobami, które wcześniej podjęły współpracę na rzecz Klubu Wolontariusza pracowało 15 osób (8 w świetlicach MOPR, 3 w środowisku osób niepełnosprawnych, 3 na rzecz społeczności osiedla Leopoldowo).
 
       Dnia 26 czerwca Środowiskowy Dom Samopomocy wraz z Wydziałem Promocji Zdrowia i Polityki Społecznej organizuje dzień Drzwi Otwartych. Etatowych pracowników wesprą w tym szczególnym dniu ochotnicy współpracujący z Klubem Wolontariusza MOPR, w przeważającej części uczniowie Liceum im. Ziemi Kujawskiej pod kierunkiem Pani Pedagog Joanny Drzewieckiej.  
 
Opracował: Adam Znamierowski