Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Włocławku

       W dniu 21.06.2013 r. dla uczestniczek grupy wsparcia nr 15 i nr 17 w ramach działań o charakterze integracyjnym zorganizowano piknik w Gospodarstwie Agroturystycznym „Grabina” w Wistce Szlacheckiej.
Celem tego przedsięwzięcia było: pobudzenie integracji społecznej oraz nauka współdziałania w grupie.
       Podczas pikniku uczestniczki bawiły się przy dobrej muzyce, spożywając gorące posiłki. Wiele uczestniczek spacerowało po lesie podziwiając piękne krajobrazy. Atmosfera była miła, zacieśniły się przyjaźnie, wszystkim towarzyszył dobry humor.
 
 
Opracowała: Joanna Traczyk i Jolanta Rosiak