Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Włocławku

       Organizator grupy wsparcia nr 13 w ramach działań środowiskowych o charakterze turystycznym w dniu 19.07.2013 r. zorganizował wycieczkę do poznańskiej Palmiarni. Uczestniczki grupy miały możliwość zobaczyć niespotykaną w tej szerokości geograficznej roślinność (tropikalną, subtropikalną, a także klimatu umiarkowanego), jak również akwaria z rybami tropikalnymi. Zapoznały się też z podszyciem lasu tropikalnego, kserofitami starego i nowego świata, różnorodnością form życia na sawannie. Całą florę uczestniczki grupy podziwiały w poszczególnych pawilonach. Podczas wycieczki wśród egzotycznej roślinności i w miłej atmosferze uczestniczki spożyły gorący posiłek i deser.
       Celem wycieczki była wzajemna integracja, zapoznanie się z dobrami kultury, jak również ukazanie możliwości spędzenia czasu wolnego.
 

Opracowała: Aleksandra Górzyńska