Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Włocławku

       W dniu 30 sierpnia 2013 r. w ramach działań środowiskowych o charakterze kulturalnym uczestniczki grupy wsparcia nr 53 „SZKOŁA RODZICA” wraz z opiekunem wzięły udział w seansie filmowym w Multikinie pt. „Blue Jasmine” reż. Woody Allena.
       Celem powyższego przedsięwzięcia było pokazanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego, co wspomaga integrację społeczną i rozwój kulturalny osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Atmosfera jaka panowała wśród odbiorców projektu potwierdziła słuszność organizowania tego typu spotkań. Uczestniczki spotkania mogły na chwile oderwać się od codziennych trosk i obowiązków.  Cel został osiągnięty, a w grupie nawiązały się pozytywne relacje.
 

Opracowała: Dorota Czmara