Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Włocławku

       W ramach działań środowiskowych o charakterze turystycznym zorganizowano w dniu 27.09.2013r dla uczestników grup wsparcia nr 53 i 55 projektu „Aktywna Integracja- Projekt Systemowy MOPR Włocławek” wycieczkę do Malborka i Szymbarku. Wyjazd z Włocławka nastąpił o godz. 6.00. Najpierw grupy zwiedzały Szymbark, gdzie uczestnicy mieli możliwość zwiedzania skansenu budownictwa drewnianego. Podziwiano tutaj m.in. najdłuższą deskę świata, najdłuższy stół świata, największy fortepian oraz słynny dom postawiony do góry nogami, którego dachem są jego fundamenty. Na terenie skansenu zwiedzaliśmy także bunkier Tajnej Organizacji Wojskowej „GRYF POMORSKI”. Następnym punktem programu wycieczki był przejazd do Malborka. Po krótkiej przerwie obiadowej grupa zwiedzała zamek krzyżacki. Jest to ciekawy obiekt z listy światowego dziedzictwa UNESCO. Zamek ten to trzyczęściowa twierdza obronna w stylu gotyckim o kubaturze ponad 250 000 m³. Składa się z zamku niskiego, zamku średniego i zamku wysokiego. Jest to jeden z największych zachowanych zespołów gotyckiej architektury na świecie. Pierwotna nazwa zamku używana przez zakon krzyżacki brzmiała Marienburg, czyli Gród Marii. Od 14 września 1309 do 1457 zamek w Malborku był siedzibą wielkiego mistrza krzyżackiego, a miasto stolicą państwa zakonnego. Powrót do Włocławka nastąpił o późnych godzinach wieczornych. Z relacji uczestników wycieczka była bardzo ciekawa, dostarczyła wielu niezapomnianych wrażeń.


Opracowała: Krystyna Szymańska – opiekun GW 55

Dorota Czmara – opiekun GW 53