Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Włocławku

       W dniu 30.09.2013r. uczestniczki grupy nr 13 spotkały się po raz ostatni na uroczystym obiedzie w Restauracji „Impresja”. W spotkaniu uczestniczył Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Pani Edyta Wiśniewska, która dokonała uroczystego wręczenia zaświadczeń uczestnictwa w Grupie Wsparcia w ramach projektu systemowego MOPR Włocławek „Aktywna Integracja”.
       Udział kobiet w projekcie cieszył się dużym zadowoleniem, powodzeniem i ich zdaniem był bardzo przydatny. Zdobyta wiedza i umiejętności z zakresu poradnictwa specjalistycznego przyczyniły się do wzmocnienia indywidualnych cech osobowości, podniesienia predyspozycji zawodowych, zwiększania motywacji i wiary we własne możliwości oraz tworzenia prawidłowych relacji z innymi i lepszego funkcjonowania w społeczeństwie wszystkich 12 kobiet.
       Spotkanie przebiegło w miłej, przyjaznej, ale i odrobinę smutnej atmosferze podyktowanej rozstaniem.

 
Opracowała: Aleksandra Górzyńska