Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Włocławku

       W dniu 17.10.2013r. w ramach działań środowiskowych o charakterze kulturalnym uczestniczki grupy wsparcia nr IX „Daj sobie szansę – bądź kobietą aktywną III …” wraz z opiekunem wzięły udział w seansie filmowym w Multikinie pt. „Chce się żyć”.
       Celem powyższego przedsięwzięcia było pokazanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego, co wspomaga integrację społeczną i  rozwój kulturalny osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Powyższy seans pozwolił przybliżyć problemy z jakimi borykają się osoby niepełnosprawne i ich rodziny.
 
 
Opracowała: Julita Chlewicka