Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Włocławku

       W dniu 21 października 2013r. w ramach działań środowiskowych o charakterze sportowym zostało zorganizowane wyjście do włocławskiej kręgielni - Sport Bowling dla uczestniczek Grupy Wsparcia Nr IX „DAJ SOBIE SZANSĘ – BĄDŹ KOBIETĄ AKTYWNĄ III …”.
       Celem powyższego przedsięwzięcia było ukazanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego, wzmocnienie procesów integracji społecznej, jak również zachęcenie uczestników projektu do czynnego udziału w życiu społecznym.
       W trakcie spotkania Panie chętnie brały udział w rozgrywkach, humory dopisywały i oczywiście zachowane zostały wszelkie zasady fair play W trakcie rozgrywanego turnieju zapewniony został uczestniczkom spotkania poczęstunek.
       Zwyciężczyni turnieju otrzymała w nagrodę voucher do Multikina.
 
 
Opracowała: Julita Chlewicka