Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Włocławku

       W dniu 29.10.2013r. w ramach działań środowiskowych o charakterze kulturalnym uczestniczki grupy wsparcia nr IX „Daj sobie szansę – bądź kobietą aktywną III …” wraz z opiekunem wzięły udział w seansie filmowym w Multikinie pt. „Ambassada”.
       Celem powyższego przedsięwzięcia było pokazanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego.
Humory po obejrzanej komedii znacznie Nam się poprawiły, co potwierdziło słuszność organizowania tego typu spotkań.
 
 
Opracowała: Julita Chlewicka