Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Włocławku

       W dniu 14.11.2013r. w ramach działań środowiskowych o charakterze turystycznym zorganizowano dla grupy wsparcia nr IX „Daj sobie szansę – bądź kobietą aktywną III …” wycieczkę do Torunia, której celem była integracja i aktywizacja osób objętych wsparciem.
 
       Wyjazd z Włocławka nastąpił o godz. 8.30 spod Hotelu Kujawy, natomiast powrót uczestników pełnych wrażeń i dobrych humorów był o godz. 16.30.
 
Uczestniczki wycieczki zwiedziły m.in.:
 1. Łuk Cezara – przebite kamienice dla usprawnienia komunikacji miejskiej na początku XX wieku.
 2. Rynek Starego Miasta wraz z Ratuszem (z zewnątrz) – budowla gotycko – barokowa z XIII do XVIII wieku.
 3. Pomnik Mikołaja Kopernika z 1853r.
 4. Kamienicę pod Gwiazdą.
 5. Fontannę Flisaka z początku XX w.
 6. Spichrze Toruńskie m.in. Wielki spichlerz barokowy o ośmiu kondygnacjach z XVII wieku.
 7. Krzywą Wieżę – jedną z wielu baszt w murach miejskich. Pochodzi z XIV wieku, pochylona o 1,4 metra od pionu z powodu niestabilnego gruntu.
 8. Dom Mikołaja Kopernika wraz z makietą Torunia.
 9. Bramę Klasztorną.
 10. Bramę Żeglarską z XVI wieku – prowadziła na nadbrzeże Wisły do portu.
 11. Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.
 12. Muzeum Podróżników im. Tony’ego Halika.
       Po wyczerpującym spacerze po starówce Torunia uczestniczki wycieczki miały czas wolny w celu nabycia pamiątek. Następnie udałyśmy się na obiad do Restauracji Cafe Molus.
 
       Podczas całego pobytu czas umilały nam opowieści przewodnika, który w bardzo ciekawy sposób przybliżał nam historię Torunia.
 
       W trakcie wycieczki zacieśniły się więzi między uczestnikami, a także pogłębiona została wiedza o zabytkach miasta.
 
 
Opracowała: Julita Chlewicka