Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Włocławku

       Realizacja projektu „Aktywna Integracja – Projekt Systemowy MOPR Włocławek” dla grup wsparcia 43-52 dobiegła końca. Wszystkie formy wsparcia, zaplanowane w ramach projektu, zrealizowane zostały zgodnie z harmonogramem. W ciągu 11 miesięcy trwania projektu, uczestnicy skorzystali z następujących form wsparcia: poradnictwo i wsparcie grupowe w zakresie podnoszenia kompetencji społecznych i umiejętności zawodowych, zajęcia z obsługi komputera, trening kulinarny, zajęcia z zakresu ratownictwa przedmedycznego, warsztaty autoprezentacji z elementami wizażu, warsztaty terapii zajęciowej, poradnictwo prawne, zajęcia taneczne, zajęcia usprawniające w basenie oraz działania o charakterze środowiskowym.
       Dzięki wsparciu w zakresie podnoszenia kompetencji społecznych z psychologiem uczestnicy poznali i skorygowali swoje zachowania w relacji z innymi ludźmi, dzielili się się miedzy sobą swoimi problemami, doświadczeniami, udzielali wzajemnie sobie wsparcia. W ramach zajęć z doradcą zawodowym poznali jak prawidłowo konstruować dokumenty aplikacyjne, jak właściwie zachować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą oraz poznali metody i formy poszukiwania pracy, co zwiększyło ich szansę na odnalezienie swojego miejsca na rynku pracy. Na zajęciach z ratownictwa przedmedycznego nabyli umiejętności praktyczne w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Warsztaty taneczne, zabiegi rehabilitacyjne, turnus rehabilitacyjny i zajęcia usprawniające w basenie poprawiły sprawność fizyczną, kondycję i samopoczucie uczestników. Zajęcia z obsługi komputera posłużyły w zdobyciu wiedzy, jak korzystając z internetu, można nawiązać nowe znajomości lub poszukać ofert pracy. Zajęcia kulinarne wyposażyły uczestników w wiedzę dotycząca zasad zdrowego i racjonalnego żywienia. Dzięki warsztatom terapii zajęciowej uczestnicyrozwinęli swoje zdolności manualne i artystyczne. Wykonali wiele ciekawych i pomysłowych prac jak: trójwymiarowe obrazy, kolorowe świece i patery, malowali na szkle oraz tworzyli ozdoby świąteczne. Pomoc prawna, z której mogli skorzystać przyczyniła się do rozwiązania niektórych ich problemów z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, czy spadkowego. Dzięki warsztatom z autoprezentacji uczestnicy poprawili swój wizerunek oraz nabrali większej pewności siebie. Natomiast działania środowiskowe posłużyły szeroko pojętej integracji społecznej, nawiązywaniu nowych znajomości i przyjaźni, wzajemnym poznaniu się i zaciśnięciu więzi społecznych. W ich ramach odbyły się: 2 spotkania integracyjne, piknik w Grabinie, Koncert Andrzeja Piasecznego, wycieczka do Warszawy na spektakl teatralny, wycieczka na operetkę do Opery Nova w Bydgoszczy, wycieczka do Poznania, Festiwal Włoskiej Muzyki Operowej, Kabaret Tadeusza Drozdy, a także wyjście do kina.
       Powyższy projekt zakończył się uroczyście dnia 29 listopada w restauracji „Gościniec” we Włocławku.
 
Opracowała: Małgorzata Markiewicz