Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Włocławku

  Działania w ramach Klubu Wolontariusza

  • Stałe rejestrowanie i podpisywanie umów o współpracę z wolontariuszami (od października 2013 r. zarejestrowało się 14 nowych osób, podpisano 9 umów o współpracę). Koordynator wolontariatu wprowadza wolontariuszy w miejsca pracy: świetlice MOPR, Klub Integracji Społecznej, środowiska osób starszych i niepełnosprawnych.
  • Udało się pozyskać do współpracy 4 edukatorów-wolontariuszy. Od października prowadzą oni w Klubie Integracji Społecznej pod kierunkiem p. Marka Nowakowskiego zajęcia z profilaktyki narkotykowej. Akcja edukacyjna skierowana jest do młodzieży, rodziców, pedagogów i pracowników socjalnych. Ostatnio na spotkaniach poruszany był palący problem dopalaczy. 
  • Zgłosiliśmy też naszą wolontariuszkę p. Kingę Sitkiewicz do konkursu Wolontariusz Roku. Zgłoszenie polegało na przygotowaniu wymaganej dokumentacji oraz nagraniu krótkich filmów w miejscu pracy wolontariuszki. Uczestniczyliśmy w promocji kandydatury pani Kingi podczas Targów Wolontariatu w CH Wzorcownia (23.XI.2013), jak również w uroczystej Gali Wolontariatu podsumowującej cały konkurs (4 XII 2013)
  • Od października prowadzone są  zajęcia promujące wolontariat w szkołach ponadgimnazjalnych – seria lekcji w V LO im. Roberta Schumana i I LO im. Ziemi Kujawskiej. Zajęcia prowadzą koordynator Klubu Wolontariatu wraz z koordynatorem CAL. Celem zajęć jest przedstawienie oferty pracy w świetlicach MOPR oraz pokazanie projektów realizowanych metodą CAL, w które angażowani są wolontariusze. Młodzieży przybliżane są także korzyści jakie płyną z zaangażowania w wolontariat. Lekcje organizowane są w ścisłej współpracy z pedagogami szkolnymi. 
  • Przez ostatnie 2 miesiące (październik-listopad) odbywały się spotkania w Centrum Organizacji Pozarządowych i Informacji Turystycznej zmierzające do powołania Centrum Wolontariatu. W ramach Centrum stworzona zostanie ogólnomiejska baza wolontariuszy, będą organizowane szkolenia i spotkania tematyczne. W grupie roboczej uczestniczyli Stanisława Matejska i Adam Znamierowski. Podczas spotkań udało się wypracować dokumentację i podstawowe założenia strategii funkcjonowania Centrum Wolontariatu.
  • W miesiącu grudniu 4 wolontariuszy - uczniów włocławskich szkół średnich włączyła się w realizację Jasełek. To wspólna inicjatywa Świetlicy „Zapiecek” i Seminarium Duchownego. Przedstawienie wystawione zostało na scenie Seminarium (18.XII.2013) i zostało zarejestrowane przez włocławską telewizję.