Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Włocławku

Osoba prowadząca: Małgorzata Pietrzak

Okres realizacji: 4 maja 2012r.- 31 października 2012r.

Obszar wsparcia: Bezrobocie i brak aktywności  zawodowej


Rozpoczęcie zajęć

Ratownictwo przedmedyczne

Zajęcia z dietetykiem

Uroczyste zakończenie uczestnictwa w GW 10